Certificeringseisen hulphond

Certificeringseisen voor een psychosociale hulphond

Waaraan moet een psychosociale hulphondenteam voldoen?

Voordat een psychosociaal hulphondenteam gecertificeerd kan worden moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op 3 pijlers:

 • Maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
 • Uitvoeren van taken
 • Welzijn van de hond

Maatschappelijk aanvaardbaar gedrag

De hulphond moet:

 • Kunnen zitten, liggen, staan blijven, komen, volgen en wandelen zonder trekken op aangeven van de begeleider.
 • Mee kunnen in het openbaar vervoer, naar winkels, naar theaters of bioscopen, restaurants, therapiesessies, in liften, (roltrappen niet, deze zijn voor de hond te gevaarlijk), markten, musea en andere openbare gelegenheden indien van toepassing op de hulpvraag. De hulphond moet hierbij rustig zijn aandacht bij de begeleider kunnen houden zonder overlast te veroorzaken.
 • Aangelijnd niet reageren op andere honden, mensen en verkeer en overige tenzij gewenst (b.v. blokkeren).
hulphond ov
Pip
certificering hulphond
Mylo
Sela

Uitvoeren van taken

De hulphond moet:

 • Signaleren op die signalen die de begeleider laat zien waaruit blijkt dat de begeleider zelf nog actie kan ondernemen.
 • Acties uitvoeren die de begeleider steunen in lastige situaties op een wijze die door de begeleider gewenst is en de hond aangeleerd is.
 • Acties uitvoeren die de eigenaar helpen om uit een lastige situatie te komen indien van toepassing (zoals b.v. nachtmerrie, dissociatie, herbeleving).

Welzijn van de hond

De hulphond moet:

 • In de gelegenheid gesteld worden gewoon hond te zijn.
 • In de gelegenheid gesteld worden activiteiten te ondernemen die voor de hond leuk zijn.
 • (Ondanks dat hij eigenlijk altijd “stand by” moet staan) Voldoende gelegenheid krijgen om rust te vinden.
 • Goed begeleid kunnen worden indien een back-up wordt ingeschakeld.
 • De normale verzorging krijgen die hoort bij het hebben van een hond en eventueel aangepast aan het ras. (trimmen e.d.).
 • Te allen tijde gevrijwaard zijn van agressie op de hond gericht en/of de omgeving van de hond.
 • Geen belasting en belemmering ondervinden van de gebruikte hulpmiddelen.

Voor een compleet overzicht van de eisen kun je mij een e-mail sturen (info@trainingsenadviescentrum.nl), ik stuur je dan de lijst toe.