Psychosociale hulphond

Psychosociale Hulphonden
training- en Begeleiding

Voor jou en je hond samen!

Er is inmiddels uitgebreid bekend hoe psychosociale hulphonden kunnen bijdragen aan een prettiger leven van veteranen met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en eventueel de complexe vorm hiervan(cPTSS). Wat steeds meer bekend wordt is dat de psychosociale hulphond ook niet-veteranen op eenzelfde manier kan bijstaan. En zelfs dat het niet alleen hoeft te gaan om PTSS of cPTSS.

Ook kunnen de honden een enorme bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van leven bij mensen met angst en stemmingsstoornissen (b.v. depressie en straatvrees), bij mensen met een autisme spectrum stoornis, bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ook als er van meerdere psychiatrische diagnoses sprake is (comorbiditeit).

Pluk
Pippa

Inzet psychosociale hulphond

Psychosociale hulphonden kunnen ingezet worden bij verschillende hulpvragen. Soms moeten ze een dissociatie voorkomen of iemand hier in een vroeg stadium uithalen. Soms moeten ze de begeleider in een eerste fase waarschuwen voor nachtmerries. Ook moeten ze soms steun of troost bieden in spannende situaties. Daarnaast moeten ze in sommige gevallen kunnen aangeven dat spanning bij de geleider oploopt voordat de geleider dat zelf beseft. Dit betekent dat we samen met de geleider zoeken naar die manieren waarop de hond ingezet kan worden.

Voor wie
Thierry Duval richt zich op de mensen die zelf een hond willen opleiden tot een hulphond voor zichzelf. Wij begeleiden als hulphondeninstructeurs dit hele proces. Dit kan vanaf het moment dat men hier een puppy voor aanschaft, maar ook als er op een andere manier aan een hond gekomen wordt. Indien gewenst kunnen wij ook helpen bij het selecteren van een geschikte hond.

Hierbij werken wij aan:
• Binding en hechting
• Indien nodig socialisatie en gewenning aan plekken waar de hond mee naar toe moet
• Indien nodig het begeleiden in de puberteit
• In overleg vaststellen van de gewenste taken
• Het trainen van de gewenste taken
• Samen uitzoeken wat de levensbehoeftes van de hond zijn (naast eten, drinken enz…)
• Samen zorgen dat hond ook hond mag zijn

Doelgroep:
• Jongeren en volwassenen met o.a. PTSS, ASS, angst en/of stemmingsstoornissen, en andere vormen van psychosociale problematiek waarbij een hulphond ingezet kan worden.
• Mensen met bepaalde vormen van FNS en conversiestoornissen
• Mensen met LVB (licht verstandelijke beperking)
• Mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Hoe werkt het?

Algemeen doel:
Hulpvrager en hond vormen een team om moeilijke momenten in het leven te verlichten en zo meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen op te bouwen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Intake
Wij werken altijd met een intakegesprek. In dat gesprek komen de volgende zaken aan de orde:
• De hulpvraag
• De woonsituatie
• Een eventuele back-up in geval dat het even niet mogelijk is zelf voor de hond te zorgen
• De veiligheid voor de hond (in sommige gevallen is een hulphond niet mogelijk)
• Uitleg over het proces en beantwoorden van vragen
• Maken van de eerste afspraken

Pasje
Vanaf het moment dat het proces start krijgt de cliënt een gepersonaliseerd pasje voor de hulphond in opleiding en een aangemeten Y-tuig waarop vermeld staat dat het gaat om een hulphond in opleiding.

Wie zijn wij:
Wij zijn een team van instructeurs dat naast hun werk als instructeur ook ruime ervaring heeft met het werken als professional met de doelgroep zoals die hierboven beschreven is. Op deze manier wordt de therapeutische waarde van de hond met de trainingskant voor de honden samengevoegd tot een sluitend geheel.
We werken samen en certificering zal gaan in samenwerking met Kynotrain Nederland te Veenendaal

psychosociale hulphond supermarkt
Ollie

Een psychosociale hulphond opleiden?

Neem gerust contact met me op voor meer informatie over het opleiden van een psychosociale hulphond. We kijken dan samen naar jouw situatie en de specifieke mogelijkheden.